Demokryss

Här kan ni prova och spela vårat demokryss med 6 blandade sånger
från våra produktioner Allsjung Sommar, Jul och Psalmer
Musikkrysset tar ca 20 minuter att genomföra.
Varför inte spela och sjunga tillsammans under eftermiddagsfikat.

Klicka här för att skriva ut tillhörande demokrysstalonger
Svaren till ledtrådarna hittar ni i sångtexterna
Starta filmen och sjung med.